Když vaří chlap a co z toho vzejde

ZA ZÁDY MÍT
DVĚ  KŘÍDLA  MOTÝLÍ
A  SVATOZÁŘ  NAD  HLAVOU
NA  CHVÍLI
A  V  ŇADRECH  ODPUSTKY
ZA  HŘÍŠNÉ  TOUHY
Z  DÁVNÝCH  DNŮ
KDY  SVĚT SE ZRODIL
Z  POZTRÁCENÝCH
SNŮ

Lubomír Müller

z šansonu Dvě křídla motýlí

       Foto: Zuzana Müllerová

více od autorky na www.zuzanamullerova.com