M. Vašíčková ZRCADLO ŽIVOTA

03.01.2010 13:19

Krajino dávných snů a stesků

Krajino krásná po rozbřesku

Celou v dlani jak obraz tě mám

Jsi můj život dech i oceán

Tužby i lásky v tobě se rozplynou

Krajino krásná jsi mou hladinou

Obraz z ní pomalu si skládám

Do malých slůvek a skutků

Co v sobě ukrývám

Hlasem šeptavým tichou poštu posílám

Ať chvíle něhy navrátí se

Ať láska nezavírá svoji dlaň