Projektový den s Lubomírem Müllerem na ZŠ Koperníkova v Teplicích

13.03.2015 10:39
Projektový den „Březen – Měsíc knihy a internetu"
    V březnu se každým rokem na naší škole koná projektové vyučování k Měsíci knihy a internetu. Letos byl projektový den uspořádán v pátek 6. března a stejně jako v předešlých letech se do něj zapojili všichni žáci 2. stupně.
    Cílem tohoto projektu byla podpora čtenářské gramotnosti našich žáků, zvýšení zájmu o čtení knih, ale v neposlední řadě i zdokonalení se v práci s internetem. Ačkoliv cíl bývá většinou každý rok stejný, náplň projektu byla oproti minulým letům opět jiná.
    V první části našeho projektového vyučování se žáci zúčastnili autorského čtení a následné besedy s českým spisovatelem, publicistou, divadelním a hudebním vědcem Lubomírem Müllerem. Beseda s tímto spisovatelem byla pro naše žáky o to zajímavější, že autor má k našemu městu blízký vztah. Studoval na Konzervatoři v Teplicích a prožil zde část svého mládí. Pan Müller se přijel s našimi žáky nejen podělit o své zážitky a zkušenosti, ale především formou autorského čtení a následné besedy seznámil pozorné posluchače se svou novou knihou „Bílá perla v černém srdci“. O tom, že žáky od prvního okamžiku svým vyprávěním opravdu zaujal, napovídalo především naprosté ticho v přednáškovém sále a poté i to, jak žáci při besedě reagovali a jak dokázali o závažných životních otázkách přemýšlet i diskutovat. Bylo vidět, že spisovatelova slova a výzvy směřované k lepšímu chování k bližním žáci pochopili. Příjemným zpestřením celé besedy bylo i hudební vystoupení, ve kterém autor dětem zazpíval s vlastním kytarovým či klavírním doprovodem.
    V průběhu projektového dne však nezůstalo pouze u besedy. Na ni poté navázaly práce našich žáků. 6. a 7. ročníky výtvarně zpracovávaly ilustrace k autorově knize. Žáci 8. a 9. ročníků se pak ve svých slohových pracích (úvahách) zamýšleli nad problematikou, o které diskutovali se spisovatelem Müllerem. Ten nazval svou besedu „Co nás může zničit, co nás může zachránit“ a dle svých slov se snažil dovést žáky k zamyšlení nad konfliktem lidských vlastností, které máme v sobě všichni – jako je odvaha a zbabělost, sobectví a velkorysost, láska a nenávist, hrdinství a podlost, síla a slabost, krutost a laskavost. Součástí celého projektového vyučování pak byly i třídní besedy žáků nad knihami, které právě čtou. V závěru můžeme už jen podotknout, že se nám náš projektový den opět vydařil a věříme, že splnil i svůj předem vytčený cíl.
10. 3. 2015                      Mgr. Renata Vostatková