Z knihy hostů ZŠ Karlovice

25.02.2009 00:00

Beseda se spisovatelem Lubomírem Müllerem

25.února 2009 se naši nejstarší žáci 9.ročníku mohli setkat se spisovatelem Lubomírem Müllerem a diskutovat s ním o jeho knize "Schody do nebeského pokoje". Je to příběh dvou patnáctiletých mladých lidí v bouřlivém roce 1968,  i když ten v jejich prvním citovém vzplanutí nehraje významnou roli. Mnozí deváťáci si tento příběh již dopředu přečetli, nebo jej mají rozečtený a beseda se samotným autorem knihy jim mohla dát šanci vžít se do role svých vrstevníků a poznat, jak třeba takový příběh vzniká. Pan spisovatel nám na závěr napsal několik vět do knihy hostů:

"Jsou chvíle, kdy si přejete, aby hodina trvala vteřinu, a jsou okamžiky, kdy si přejete, aby vteřina trvala hodinu, aby nikdy neskončila. Dnes jsem si u Vás přál, aby každá vteřina pobytu se protáhla alespoň na hodinu. Přeji Vám, aby ta harmonie souznění a moudrosti z Vaší školy nepřestala nikdy znít, aby ji pocítili všichni Vaši žáci nejen teď a tady, ale i za mnoho let, kdykoli si vzpomenou na svá školní léta.

Děkuji za krásné přijetí."            Srdečně Lubomír Müller

(převzato z webových stránek ZŠ a MŠ Karllovice)

 www.zskarlovice.cz