LITERÁRNÍ BESEDY 

Od roku 2008 realizuji mnoho besed a autorských čtení ve školách a v knihovnách.

Na této stránce si můžete přečíst ohlasy na mé besedy a prohlénout fotodokumentaci. 

Pro spisovatele, který napíše dobrodružnou knihu s dějem, jež zaujme i mladé čtenáře, nemůže být krásnější pocit, než když je kniha nejen čtena, ale i "znovuvytvářena". Abych vysvětlil - na besedě v Střední škole obchodní v Českých Budějovicích na Husově ulici 9 má kniha Bílá perla v černém srdci dostala nový výtvarný kabát. Žáci a žákyně na základě četby a vlastní fantazie namalovali portréty hlavních hrdinů příběhu, ti, co studují obor "fotograf" i navrhli a v grafickém editoru vytvořili i novou obálku knihy (musím přiznat, že často mnohem lepší než je ta původní), také nakreslili několik komiksových stránek příběhu. A pak jsem od nich ještě dostal mnoho dopisů, ve kterých mi popsali své dojmy z knihy, z besedy i ze mě samotného. Bylo to pro mě inspirativní, k zamyšlení, k radosti. K radosti především proto, že knihy stále žijí, nejsou odsunuty ze zájmu studentů na vedlejší kolej, provokují je k přemýšlení, spoluprožívání i ke kreativitě. Moc jim děkuji.

SŠO ČESKÉ BUDĚJOVIDE, Husova 9

16.11. 2022

Beseda na Základní škole ve Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště

https://1zs-veseli.edupage.org/a/prehled-udalosti

 

BESEDA V PLZEŇSKÉ KNIHOVNĚ "DOUBRAVKA"

V knihovně města Plzně, konkrétně v Obvodní knihovně Doubravka, jsem četl 8. října ze své knihy Bílá perla v černém srdci a také k tomu zpíval žákům devítek ze základní školy v rámci říjnového Týdne knihoven 2015. Je to vždycky úžasný pocit být obklopen vnímavými posluchači, a když se k tomu přidá i zážitek z prostoru naplněného tisíci příběhy, skrytými za hřbety knih, tak si vždycky odnáším na dlouhou dobu „nabité baterky své duše“. Každá knihovna je pro spisovatele posvátným chrámem, ale některé jsou posvátnější, dalo by se říct. „Doubravská knihovna“ v Plzni taková rozhodně je. Žasl jsem nad vším, ale popsat se to nedá. Musíte ji prostě navštívit. Snad jen několik zmínek o akcích, které šikovné paní knihovnice organizují: akce Pasování prvňáčků, Čtení pro prvňáčky a předškoláky, Čtení s babičkou, pro jednotlivé třídy základních škol speciální lekce (Cesta do fantazie, Učte se být on-line, Informace x dezinformace, Trocha poezie - nikoho nezabije, Cestujeme s knihou, soutěže o nejlepší čtenářskou třídu, atd.), projekt Literárně-dramatický kroužek, kurzy dramatické a hlasové výchovy pro audio projekt Kniha bez hranic ve spolupráci s Českým rozhlasem v Plzni, artedílny (např. výroba záložek do knih), na Světový den knihy a autorských práv si každý, kdo si vypůjčil knížku, odnesl domů i růžičku, Noc s Andersenem apod., A v neposlední řadě besedy s autory knih a ilustrátory. Nevím, jestli jsou paní knihovnice stále tak usměvavé, jak jsem je poznal, ale dal bych ruku do ohně, že ano.
A úsměv přidávají ke každé půjčené knize. Tak ať vám, milé paní knihovnice, duše usměvavá
a srdce vstřícné stále vydrží, stejně jako ať vydrží touha čtenářů k vám do knihovny chodit. Díky, paní Aleno Pospíchalová, Evo Zikmundová a všechny další, které pro nás spisovatele a naše čtenáře vytváříte ten úžasný „knihovnický svět bez hranic“.

(FOTO A. Pospíchalová)

https://www.knihomol.wz.cz/

https://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/

KNIHOVNA DOUBRAVKA PLZEŇ

1 | 2 | 3 >>

BESEDA ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G. MASARYKA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

https://zs.suchdol.cz/archiv_2009_2019/f292_7_4_2014_02_schody.html

 

Schody do nebeského pokoje

 


Při autorském čtení dne 17. ledna 2014 se žáci 8. a 9. ročníku seznámili nejen s knihou Schody do nebeského pokoje, ale také s jejím autorem panem Lubomírem Müllerem. Vzhledem k tomu, že dospívání tohoto spisovatele nebylo jednoduché, dozvěděli jsme se, že je možné se z podobných problémů tzv. „vypsat“. Kniha Schody
 do nebeského pokoje je totiž autobiografický román, který vypráví o nenápadném patnáctiletém chlapci Lumíru Milovském, který se setkává v životě s různými problémy – v době dětství odchází z domova matka, je vychováván pouze otcem, umírá jeho spolužák, je také šikanován chlapci ve třídě právě pro svou jemnou povahu… nejvíc se však projeví jejich brutální chování v situaci, kdy začíná chodit do školy dívka Milena Lažanská, která se odmítá postavit na stranu agresora a jeho poskoků, a navíc se spřátelí s Lumírem. Sám autor o tomto období vypráví s bolestí v hlase, při čtení ukázek z knihy je znát, že se se situací, kterou prožil, jen těžko vyrovnává. V závěru však kniha vyznívá  vcelku optimisticky.
Autorské čtení, které bylo velmi autentické, na nás, posluchače, hodně zapůsobilo.
Z názorů žáků:
Nikdy jsem nebyla na autorském čtení, nevěděla jsem, co mám očekávat. Když do dveří vstoupil člověk s opatrným vlídným úsměvem na rtech, zarazila jsem se. Čekala jsem někoho namyšleného, výstředního a podivínského. Pán ale působil jinak. Vyrazilo mi dech, že jeden člověk může unést tolik špatných věcí v tak krátkém životním období. Nedivím se, že po tak otřesných zážitcích přemýšlel o tom, že si vezme život – upřímně? Nedivila bych se mu…                         
                                                                                                                          Katka M.
Nejdřív jsem si myslel, že to bude nuda a bral jsem to jako „ulití“ z hodiny. Když pan Müller představoval svoji knížku, už to nuda nebyla. Docela ho obdivuji za to, co musel zvládnout.
                                                                                                                           Kája T.
Nejvíce mě dojalo, jak vyprávěl o spolužáku Pavlovi, který tragicky zemřel. Dal mi do života jednu radu – abych šel vždy za svým snem. Třeba se mi nakonec splní jako jemu.
                                                                                                                            Jirka H.
Čtení bylo tak zajímavé, že bych si ráda knihu přečetla celou, abych se dozvěděla, jak končí.
                                                                                                                           Lenka Š.
Vyprávění o jeho dospívání bylo místy deprimující, až se mi chtělo brečet. Ale někdy naopak - autor dokázal být vtipný a humor s citem vkládal do samotné knihy, že byla
 místy i legrační.
                                                                                                                           Adéla M.
Dozvěděl jsem se plno nových věcí. Změnil jsem názor na šikanu. Při čtení první
ukázky o tom, jakými způsoby byl spisovatel šikanován, mi běhal mráz po zádech.
                                                                                                                            Dan S.
Dodatek:
Pan Lubomír Müller dokázal při autorském čtení děti podnítit k práci s knížkou, což je v současné době velmi důležité. Faktem je, že už si někteří posluchači vypůjčili ze školní knihovny příběh Schody do nebeského pokoje…
                                                                                                                    Z. Zbudilová

 

 

TŘESK

.... a rozhovor se mnou

Třesk je časopis Základní školy v Morašicích. Vychází v papírové podobě v nákladu 60 kusů. Je to skvělý časopis s dlouholetou tradicí a mnoha vítěznými vavříny v soutěžích školních časopisů. Doporučuji k nakouknutí, k inspiraci, k pobavení. A to nejen proto, že v posledním čísle tohoto školního roku v něm vyšel rozhovor se mnou. Připravují ho žákyně osmé a deváté třídy (návrhy úvodní stránky, grafika čaopisu - ta je skvělá!!!!, foto, kresby, distribuce), redakční radu řídí paní učitelka Stanislava Coufalová, šéfredaktorkou je žákyně Tereza Jarešová, ale přispívají všichni, kdo rádi píší a tvoří. Vřele doporučuji.

zde je k nahlédnutí ve formátu PDF

(původně velký soubor jsem musel komprimovat, aby se dal do mých stránek načíst, čímž nastaly určitě změny v grafice a v úpravě řádků takže se omlouvám autorkám, ale snad bude časopis pro zájemce, kteří se na něj chtějí podívat z mých stránek, i tak dostatečně atraktivní)

Třesk.pdf (1450741)

a zde jsou stránky školy

https://www.skolamorasice.cz/

ZŠ Velké Opatovice, 1.4. 2015

Na škole ve Velkých Opatovicích se může šplhat
Ano, na téhle škole se může šplhat. Určitě a jistě před tabulí, pokud jste žákem a naučili jste se, co jste měli, a pak si šplhnete tím, že při zkoušení to umíte. Ale takové šplhání jsem nemyslel. Myslel jsem opravdové, horolezecké. Po besedě, která předcházela Noci s Andersenem, jsem byl vyzván už téměř v nočních hodinách, abych si šel šplhnout. "Cože si mám jít?" neveřícně se ptám. "No, zašplhat na naši horolezeckou stěnu."
Nejdříve jsem nevěřil, že si škola vybudovala v tělocvičně opravdovou, profesionální lezeckou stěnu s několika stupni obtížnosti lezení. A když jsem zjistil, že to je pravda, rozklepal jsem se, protože jsem přece nemohl říct, že nepolezu. Nu, trochu jsem se bál, neboť jsem šplhal poprvé. Ale bylo to bezpečné, naprosto skvěle panem učitelem tělocviku jištěné, s instruktáží a s pocitem, že jsem se narodil trochu dřív a jinam, protože pokud bych se narodil později a do Velkých Opatovic, mohl jsem chodit do této báječné školy a šplhat. Před tabulí i v tělocvičně.
Děkuji všem učitelům i žákům za nádherný zážitek jak na besedě, tak na lezecké stěně. Nezapomenu!

https://zsvelkeopatovice.cz/fotogalerie/noc-s-andersenem-2-cast

ZŠ Postoloprty, 9.3. 2015

Žáci osmých a devátých tříd bývají velmi náročným obecenstvem. Pokud je člověk opravdu nezaujme, sice sedí potichu, neb to dostali příkazem, ale v mysli vás pošlou do háje, slušně řečeno. A to člověk v jejich očích pozná. V sále kina kulturního střediska v Postoloprtech jsem stál před žáky ZŠ Draguš Postoloprty a v jejich očích jsem viděl hořet plamínek opravdového zájmu a soustředění, a když jsem pro odlehčení vážného tématu, o kterém povídám, zazpíval písničku o lásce, kterou jsem složil pro tuto besedu, přidali se a pomohli mi s refrénem. Byli úžasní a já jsem bytostně cítil v srdci, že budou úžasní i ve svém dalším životě. Moc jim to přeji a všem děkuji.

https://www.postoloprty.cz/zs.asp

ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova, 6.3. 2015

Pro spisovatele je velkým zážitkem vidět čtenáře "malovat jeho knihu", přesněji řečeno vidět čtenáře namalovat obrázek pod dojmem četby jeho knihy. Děti v Teplicích na škole Koperníkova to udělaly, namalovaly obrázky ke knize Bílá perla v černém srdci, a já jim moc děkuji. Jsou všichni šikovní. Děti i učitelé

https://www.zskopernikova.cz/

Projektový den

Projektový den s Lubomírem Müllerem na ZŠ Koperníkova v Teplicích

13.03.2015 10:39
Projektový den „Březen – Měsíc knihy a internetu"     V březnu se každým rokem na naší škole koná projektové vyučování k Měsíci knihy a internetu. Letos byl projektový den uspořádán v pátek 6. března a stejně jako v předešlých letech se do něj zapojili všichni žáci 2....

ZŠ Tábor, Zborovská, 16.2. 2015

1 | 2 | 3 >>

Ohlasy ze ZŠ Zborovská Tábor

Beseda s Lubomírem Müllerem

13.03.2015 11:16
V pondělí 16. února se v naší škole konaly besedy se spisovatelem Lubomírem Müllerem. Pro žáky osmých a devátých tříd o jeho nové knize Bílá perla v černém srdci. Přiblížil nám příběh školní třídy uvězněné na Karlštejně a nastínil charaktery dětí, které se ve vypjaté situaci ukázaly. Páťáci a...

Na ZŠ a MŠ Čáslavice připravují sympatický školní časopis ČÁSLAVICKÝ ŠKOLÁČEK, na uvedeném webovém odkaze si ho můžete prohlédnout a přečíst, je tam také rozhovor se mnou.

https://www.zscaslavice.cz/2015/01/16/caslavicky-skolacek-zima-2014/

Rozhovor se spisovatelem, Čáslavický školáček, zimní číslo 2014
(po besedě 24. října 2014)

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, 17.12. 2014

O adventním čase navštívil Školní informační centrum na Základní škole Provaznická 64 v Ostravě – Hrabůvce spisovatel Lubomír Müller. Nebyl u nás poprvé. Před dvěma lety sklidil u žáků obrovský úspěch se svou knihou „Schody do nebeského pokoje“, proto jsme ho neváhali opět pozvat. Tentokrát žákům představil svou knižní novinku s názvem „Bílá perla v černém srdci“. Povídání a čtení proložil hrou na kytaru a zpěvem.  O tom, že měla i tato autorská beseda velký úspěch, svědčí to, že autor rozprodal všechny knihy, které přivezl a ještě mu pochyběly. Knihu jsme také samozřejmě pořídili do fondu školní knihovny. Žáci si vyzkouší v rámci tvůrčího psaní dokončit příběh podle vlastní fantazie, poté společně dočteme a zkonfrontujeme své nápady
s autorovými.
Bc. Romana Ráblová, Školní informační centrum, ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka

www.zsprovaznicka.cz

Přál bych všem školám, aby měly takové Školní informační centrum, jako mají na škole Provaznická v Ostravě.
A aby to informační centrum s knihovnou vedl někdo s tvořivou energií, laskavou vstřícností, časovou obětavostí a s odzbrojujícím úsměvem, jako paní Romana Ráblová na škole v Ostravě-Hrabůvce.
A aby ředitelství školy provoz takového centra podporovalo. A aby do něj žáci chodili bez toho, že by je k tomu někdo nutil. A aby - když jim přijede číst ze své knihy nějaký spisovatel - byli tak úžasní, pozorní a zvídaví, jak jsem je poznal já na škole v Provaznické. A když si se mnou dokonce zazpívali písničku, kterou jsem zpestřil autorské čtení z knihy Bílá perla v černém srdci, navždy jsem si je zamiloval. Přeji všem, aby jim život chystal co nejvíce krásných okamžiků na cestě za naplněním jejich snů. A pokud k takovým okamžikům bude patřit i četba dobrých knih, svět má stále šanci být lepším než je.
s díky Lubomír Müller

ZŠ Tábor, Husova, 18.11.2014

Beseda se spisovatelem

V úterý 18.listopadu 2014 navštívil naši školu opravdový spisovatel!
Osmáci a deváťáci měli možnost se setkat s panem Lubomírem Müllerem z Brna. Beseda byla spojena s autorským čtením jeho nové knihy Bílá perla v černém srdci.

Realisticko-mysteriózní příběh ze současnosti se odehrává na Karlštejně, kde je skupinou neznámých teroristů zajato osmadvacet patnáctiletých dětí a tři učitelé, kteří sem na konci školního roku přijeli na výlet. Z nich deset dívek, tři chlapci a jedna učitelka nakonec v roli rukojmí prožijí v prostorách hradu pět dnů strachu, zoufalství, bolesti a krutého ponížení. Pět dnů, které obnažují a mění jejich charaktery. Mezi zajatými je i Adriana, osamělá dívka vyznávající životní styl emo. Obléká se do černého, nosí nášivky a náramky z lebek a zdá se jí, že dovede předvídat budoucnost. V zajetí se pozná s Patrikem, obyčejným klukem s romantickou duší a dobrým srdcem. Jejich vzájemná sympatie přeroste v lásku. Adriana však tuší, že daň za tuto krátkou lásku bude příliš vysoká. Někdo bude muset zemřít…

V průběhu čtení zahrál pan spisovatel Müller na kytaru a zazpíval své dvě vlastní písně. Na závěr udělil žákům pár dobře míněných rad do života. Beseda měla kladný ohlas a řada žáků projevila zájem si některou z knih pana Müllera přečíst. Mají k tomu dobrou příležitost, neboť škola zakoupila několik výtisků jeho knih do školní knihovny.
Děkujeme za příležitost k zamyšlení o složitostech a krásách života!

Mgr. Jaroslav Novák, zástupce řed.

https://www.zs-husova.tabor.cz/akce1415/beseda-se-spisovatelem/

ZŠ Ostrovačice, 11.4. 2014

Spaní ve škole s knížkou

O tom, že do školy se nechodí jen učit, ale může být i zdrojem zábavy, poučení a příjemně strávené noci s přespáním ve své třídě, se už podruhé přesvědčili žáci 6. ročníků naší školy. Jejich třídní paní učitelky Zdeňka Müllerová a  Renata Záhorská pro ně připravily na pátek 11. 4. 2014 zajímavý večer věnovaný knihám. Kromě „vstupenky“, v níž 17 dětí zajímavě prezentovalo svoji oblíbenou knížku, jsme hráli hry s literární tematikou,  zasmáli se při scénkách o šibalech podle knihy Moudří blázni, které žáci a nápaditých kostýmech, s rekvizitami a vtipem s chutí zahráli. V polovině večera zavítal mezi nás pan spisovatel Lubomír Müller a pobesedoval s dětmi o tom, jak se stát spisovatelem a  jak se rodí knížka, než se dostane ke čtenáři. Pak přečetl poutavou kapitolu ze své nové knihy pro mládež Bílá perla v černém srdci a motivoval žáky k další aktivitě, totiž ke hledání části ztraceného pokladu z hradu Karlštejna ve ztemnělých chodbách školy. Před usnutím, něco po půlnoci, děti na dobrou noc zhlédly hodinový film Pěkné vysvědčení, který byl natočen podle Poláčkovy knihy Bylo nás pět. Po osmé hodině ranní se děti rozešly do svých domovů plni dojmů z příjemně stráveného večera i noci. Dokázali jsme si, že knížka je opravdu naše kamarádka.
Mgr. Zdeňka Müllerová, ZŠ Ostrovačice

ZŠ Postoloprty, 12.3. 2014

Dobrý den, chtěl jsem jen napsat, že Váš příběh mě velmi nadchl. Je mi Vás ale ovšem líto, že jste našel lásku a ona odešla a Vy jí už nikdy neviděl a že Vás ti parchanti tolik mlátili.Většina lidí by se Vašemu příběhu možná smála, ale já opravdu, opravdu ne, protože na tom nebylo nic k smíchu. Řeknu Vám ale jednu věc a to tu, že žádný spisovatel a jeho knihy mě nikdy moc nezajímaly, ale Vaše kniha a Vy jste mě hodně zajímal. Většina lidí si řekla jooo, alespoň se ulejeme z fyziky a čj., a já byl mezi nima, ale pak jsem změnil názor. Byl jste opravdu skvělý. Martin 14 let

ZŠ Cihelní, Karviná, 13.3. 2014

V encyklopedii se můžete dočíst, že pan Müller je spisovatel, publicista, klavírista, fotograf, divadelní a hudební vědec. Po jeho návštěvě na naší škole je nezbytné dodat ...a úžasný člověk. Člověk, kterému život mnohokrát ukázal svou krutou tvář. Člověk, který o všem, co ho potkalo, dokáže psát knihy a vyprávět. 
Skromně se představí a začne povídat. V jediném okamžiku si získá posluchače naprostou otevřeností a upřímností. Vyprávění prokládá čtením ukázek ze své knihy „Schody do nebeského pokoje". Všichni bez dechu poslouchají, vědí, že příběh dospívajícího chlapce Lumíra je jeho vlastním životním příběhem. Je zřejmé, že ani po letech není pro něj snadné vracet se k zážitkům, které tak ovlivnily jeho další život.
Po celou dobu čtení i vyprávění však z autora vyzařuje jakýsi vnitřní klid, ale také obrovská pokora, která se přenáší na všechny přítomné. "Život je někdy krutý, ale přijímejme ho se vším, co nám přináší, s láskou." V tomto duchu se s publikem rozloučil, poděkoval vnímavým posluchačům za pozornost, napsal krásná věnování do knih, obdivoval výzdobu školy, pochutnal si na obědě ve školní jídelně a s přáním všeho krásného odjel. 
Vážený pane Müllere, děkujeme. Bude nám ctí přivítat Vás opět po čase v naší škole.
ZŠ Cihelní, Karviná, 13.3.2014, Mgr. Iva Mrózková

ZŠ Bílovec, 2.10. 2013

Schody do nebeského pokoje
Ve středu 6.11. 2013 k nám přišel spisovatel, fotograf a klavírista Lubomír Müller a autor knihy „Schody do nebeského pokoje“ a spoustu dalších. Vyprávěl nám o své knize plné lásky i utrpení patnáctileté Mileny a stejně starého Lumíra, v roce 1967 až 1968.
Když k nám dorazil, všichni byli zvědaví a čekali, co se bude dít. Poté, když autor začal vyprávět jeho příběh, všichni ztichli, jak nás to celé zarazilo. V knize se totiž odehrává surový a přitom láskyplný děj, který Lumír (Lubomír) zažil ve svém dětství, když ho spolužáci šikanovali. Doslova nám popisoval, jak byl šikanován, jak prožíval první lásku s patnáctiletou Milenou a první sexuální zážitek. Ke všemu tomu neštěstí viděl na vlastní oči, jak jeho nejlepší přítel ve třídě zemřel.
Lumír(Lubomír), který se zajímá o kresbu,hudbu, k dívkám je pozorný a klukům ve třídě připadá zženštilý. Asi proto se stal terčem nechutných ústrků Viktora Fedrycha, pro kterého je tichý chlapec skvělým otloukánkem.Přitom sám Viktor je zbabělec a dovoluje si na ostatní jen tehdy, má-li v ruce svůj pověstný prak a za zády či po boku Petra Altmana.
Autor nám vyprávěl i úryvek ze své další knihy „Oběti milostného nerozumu“, jejíž děj byl zaměřen spíš na Milenu a rozhodnutí k emigraci pod tlakem tragických událostí svého života, v roce 1969, ale zároveň navazoval na předchozí děj.
Nakonec nám řekl o obtížné situaci, která nastala, když začal tuto knihu psát, jelikož se musel znova vžít do situace, když se všechno odehrávalo. Muselo pro něj být velmi těžké psát to všechno. Samozřejmě, když nám kus ze své knihy předčítal bylo na jeho výrazu i hlasu slyšet, že se s tím ještě moc nesmířil a pořád je to pro něj velmi těžké.
Celou prezentaci své knihy zvládl perfektně vzhledem k jeho minulosti. A myslím, že v duchu celou dobu myslel na to, jestli se z jeho knihy poučí žáci, kteří šikanují (pokud někteří).
Petra Kovářová, Karolína Špalková  9.B,
ZŠ Benátky nad Jizerou

 

Vážený pane Mullere,
už je to měsíc, co jste byl na naší škole na besedě s osmáky a deváťáky.A od té doby se vám chystám napsat....
Musím říci, že takový klid jsem už dlouho v této skupině dětí nezažila, skutečně jste je velice zaujal. Hlavně mne poté ještě šokovali tím, že se v každé třídě přihlásily tři čtvrtiny dětí- většina zarytých nečtenářů, že si vaše knihy chtějí určitě přečíst a celkem jsme jich z Egmontu objednali 15.
Říkala jsem si, škoda, že nemůžeme pozvat třeba Boženu Němcovou nebo Karla Čapka....pokud kontakt se spisovatelem s nimi dělá takové divy. 
Ještě jednou vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, posílám vám článek, co děti napsaly do místního Zpravodaje a přeji krásný adventní čas.
Eva Hasprová, učitelka češtiny na ZŠ Benátky nad Jizerou
PS:Děkujeme za tip na vaši další knihu, podíváme se na ni.

ZŠ M. Kudeříkové Strážnice,15.10. 2013

interview pro školní časopis Tahák

www.zsmkstr.cz

Srdečně Vás zdravíme,
v pátek jsme do školy již Vaši knihu zakoupili a ráda Vám sděluji, že jsme si na ni v naší čítárně museli udělat pořadník, tak velký zájem o knihu je. Pevně doufám, že i na mě se dostane řada a budu si ji moci v klidu vychutnat.
Přeji Vám hodně inspirace při psaní dalších knih a pevně věřím, že se ještě někdy potkáme.
S pozdravem Monika Nademlejnská

 

Dobrý den,
Vaše přednáška byla moc zajímavá a i poučná, děti si z ní určitě hodně odnesly.
Velký zájem byl o zapůjčení knihy a tak se těším, až jeden ze tří výtisků doputuje zase zpět do kanceláře a já si ji přečtu.
Mějte se krásně, ať se Vám splní všechny Vaše plány a zase někdy v budoucnu na viděnou.
S pozdravem Jana Homolová

 

Dobrý den, pane Müllere,
posíláme několik fotografií z besedy 5.4. Na děti beseda silně zapůsobila. Ten den nezlobily a chodily se zadumaným výrazem. Na naší otázku, co se s nimi děje, když je není ani o přestávce slyšet, odpovídaly, že musí o tom, co dnes slyšely, stále přemýšlet. Sama jsem ráda, že jsem se účastnila. Váš projev byl tou nejlepší prevencí patologických jevů u dětí, jakou jsem zažila a zasáhlo nás to všechny tam, kde mělo.
Děkujeme, že jsme Vás mohli poznat a poučit se z Vašich zkušeností.
Mgr. Pavlína Langerová, ředitelka
Základní škola Proboštov, okres Teplice
Kpt. Jaroše 130

www.zsprobostov.cz

 

Dívat se na svět dětskýma očima znamená být stále ve stavu beztížném. Nic vás netíží. Starosti? Snad jen abych nepřeslechl, až kolem mne poletí beruška a řekne mi ahoj. Budoucnost? Končí v okamžiku, kdy už si konečně mohu čmárat na papír obrazy, kterým věřím, že jsou živé. Kritika? Líbí - nelíbí, chci - nechci. Odpovědnost? Netrápím se jí, ale vím, že všechno se vyřeší. Smutek? Jenom když mě dospělí svými nepochopitelnými příkazy nutí dělat něco, při čem si nelze hrát. Realita? Existuje jen v mé fantazii.
Když vystupuji pro děti, snažím se být ve stavu beztížném. V Mateřské škole Na Vyhlídce ve Zlíně jsem se do „beztížnosti“ ani nemusel moc nutit. Ve třídě „Veverek“ jsem 15. března 2013 s dětmi skákal po fantazii knižních pohádek, příběhů a obrázků tak přirozeně, jako kdybych se s dětmi znal odpradávna.
Školka sídlí v okrově cihlovém baťovském domečku a ve stavu „beztížně tvořivém“ se zde s dětmi vznáší šikovné paní učitelky. Pro děti jsem složil písničku o veverce a napsal pohádku Co vidí veverky. Pohádku si můžete přečíst i zde
Co vidí veverky.pdf (35 kB)
Děkuji dětem „Veverkám“, paní ředitelce Ivaně i paní učitelce Iloně za nový zážitek bez starostí, bez myšlenek na budoucnost, bez kritiky, smutku a dospělácké reality. Nějak mi ten beztížný stav zachutnal. Asi začnu znovu chodit do mateřské školy....

Masarykova ZŠ Dolní Roveň 20.12.2012

www.zsroven.cz

https://www.zsroven.cz/news/schody-do-nebeskeho-pokoje/

Dnes jsme měli ve škole autorské čtení s panem spisovatele L. Mullerem. Byla to jedna z nejzajímavějších akcí v tomto školním roce. Pan spisovatel je velmi zajímavá osobnost a z úryvků, které nám přečetl ze své knihy, je patrný jeho zajímavý styl psaní. Knížka Schody do nebeského pokoje vypráví o jeho nelehkém dětství, šikaně a lásce. Bylo vidět, že o některých věcech se mu povídalo snáz a o něčem hůře. V některých momentech se mi zdálo, že má i slzy v očích. O svých problémech s několika spolužáky povídal s takovým zaujetím, že jsem se dokázala do situace vžít. Pro mě to byla velmi cenná zkušenost a doufám, že podobných akcí bude více.

Anna Doležalová

ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 7.12.2012

www.zsvojnovicova.cz

ŠKOLA PRO KAŽDÉHO - ŠKOLA PRO ŽIVOT

žákovské školní vysílání "Ranní dvacítka" - tohle byla pro mne novinka. Před besedou mne "odchytli" dva mladí školní rozhlasoví redaktoři Lukáš a Patrik, a naprosto profesionálně se mnou do celé školy odvysílali "live" krátké interview. Moc děkuji a přetiskuji z webek školy charakteristiku rozhlásku, jako inspiraci

Naše každodenní vysílání začíná v 7:40. příchodem dětí do školy. V pondělí, středu a pátek vysíláme dětské písničky, v úterý a ve čtvrtek písničky pro starší spolužáky. Každý den se všichni dozví aktuality, akce ve škole, informace, počasí i přání k narozeninám či svátkům. Všichni mají možnost požádat moderátory o zahrání písně na přání. Pokud navštíví naši školu nějaký host, pozveme ho do redakce a vedeme s ním rozhovor, který slyší celá škola. V redakci pracují žáci, kteří zajišťují technické zabezpečení a další, kteří zajišťují mluvené slovo. Schází se každý den v 7:15, připraví se a vysílají čím dál samostatněji.

ZŠ Svitavy, Sokolovská, 4.12. 2012

Vážený pane Müllere,

chtěla bych Vám jménem svým, ale hlavně jménem našich osmáků a deváťáků poděkovat za besedu. Mnozí z nich si díky besedě teprve teď uvědomili, co je to šikana a její důsledky, že nejde jen o pouhé slovo a pro některé někdy ,,zbytečné přehánění". Ukázky z Vaší knihy Schody do nebeského pokoje je oslovily natolik, že si chtějí knihu co nejdříve přečít. Našli se i tací, pro které se téma- Jak se stát spisovatelem - stalo výzvou.

Moc děkujeme, opravdu  to stálo za to.

Posílám Vám dvě stránky z našeho časopisu, které děvčata z redakční rady věnovala právě Vaší návštěvě. Pokud byste měl zájem nahlédnout do celého časopisu 

www.zs5.svitavy.cz

                                                              S přáním krásně prožitého adventního času a hodně štěstí a zdraví do nového roku s třináctkou na konci

                                                                                                         Petra Andresová

                                                                                                         ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1 

ZŠ J.A. Komenského Kly-Záboří

ZŠ J.A.KOMENSKÉHO KLY-ZÁBOŘÍ
14.11. 2012
Dobrý den, dnešní beseda se v "mém" osobním žebříčku vyšplhala na první příčku - za 6 let ve školství jsem nezažila tak poutavou a emotivní besedu. Podělit se s někým o své zážitky a zkušenosti - to nedokáže každý. A absolvovat autorské čtení s puberťáky, stoupnout si před ně a dát svou kůži na trh...to už dokáže málokdo. Žáky jste si od prvního okamžiku získal. Myslím, že většina žáků Vaše slova a výzvy směřované k lepšímu chování k bližním pochopili. Besedu s Vámi mohu všem doporučit, protože má hloubku. Přeji Vám mnoho osobních i pracovních úspěchů a těším se, až bude kniha Schody do nebeského pokoje v lednu na pultech...a těším se i na další literární počiny.
Mgr. LUCIE KAVÍNOVÁ  /text a foto z besedy/

https://www.zsjakkly.wz.cz/

ZŠ Nový Jičín

ZŠ NOVÝ JIČÍN

Středa 31. 10. 2012, 1 . – 2. vyučovací hodina,  9.ročník

„Jak dokáže šikana, láska a psaní změnit život  aneb Život v knize a kniha v životě“

Autorské čtení s besedou  - Lubomír Müller

(text je převzat ze stránek ZŠ Nový Jičín 

https://www.komenskeho66.cz/?p=4429

Středa 31. října, chladné podzimní ráno, obyčejný školní den. Před osmou hodinou  se po školních chodbách trousí ospalé tváře žáků, kteří míří do školní jídelny. Její prostor je dnes improvizovaně upraven jako besední kruh. Deváté třídy dnes čeká netradiční literární výchova vedená „živým“ spisovatelem. Ve tvářích příchozích nelze přečíst žádná očekávání, i když se s tvorbou a osobností přednášejícího seznámili v hodině českého jazyka na webových stránkách spisovatele.
Přesně se školním zvoněním ohlašujícím počátek hodiny vchází do hlučícího kruhu Lubomír Müller – spisovatel, publicista, autor autobiograficky laděných románů Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu. Začíná vyprávět, vysvětluje a objasňuje pohnutky k psaní knih, jemně udílí životní rady a především čte ze svých knih. To už hlučící dav sedmdesáti holek a kluků dávno ztichl. Změnil se v pozorné a vnímavé posluchače. Výrazy v jejich tvářích se mění. Je v nich pochopení, zamyšlení, očekávání, jak příběh dopadne, ale i rozčarování, když autor nedočte celou kapitolu.
I po závěrečném potlesku je spisovatel obklopen dívkami, které s ním dál rozprávějí, ačkoliv je již dávno přestávka. „ Vyučování literatuře literaturou“ se vydařilo, umělecký text zapůsobil. Zklamání nebylo vidět ve tváři nikoho z přítomných.

fotografie z besedy pořídili žáci 8. roč. Jan Štěpán a David Novobilský

ZŠ Lichnov u Bruntálu

Beseda se spisovatelem Lubomírem Müllerem

24. října 2012

Žáci 8. a 9. třídy se setkali se skutečným spisovatelem. Do Lichnova za námi totiž zavítal
PhDr. Lubomír Müller, který žákům předčítal ze svého románu Schody do nebeského pokoje. Nejednalo se pouze o autorské čtení, hlavním tématem totiž byly traumatické zážitky ze školních let autora, který se stal obětí šikanování. Žáci tak byli nuceni se zamyslet nad svým chováním vůči spolužákům a také nad tím, jak málo nepozornosti někdy stačí a stane se něco, co ovlivní jejich život již navždy.

Mgr. Lada Brožová, foto: Mgr. Roman Potůček

https://www.zsamslichnov.eu/aktuality-2/?more=214#msg214

 

Stránky školy, která mne uchvátila nejen svou krásnou budovou zasazenou do zeleně přírody,
ale i výzdobou chodeb a učeben z tvůrčí dílny samotných dětí. Stránky školy, ve které jsem zažil radostné a milé přijetí ze strany učitelů i samotných žáků. 
Moc jim děkuji.

https://www.zsamslichnov.eu

ZŠ Kounice, 10.10. 2012

Milý pane spisovateli,

přeposílám některá slova našich dětí, jsou pro Vás a o Vás. Slova Romana a Nikči skenuji, přepsaná by ztratila na svém kouzlu. Omluvte chyby v pravopise, ale ty tady nejsou důležité (ještě je časem vypilujeme).

"Strašně Vás obdivuji, jsem ráda, že jsem Vás mohla poznat, a myslím že jste otevřel oči mnoha lidem. A díky Vám vím, že mám veliké štěstí. Včera jsem si uvědomila, že nemám proč být naštvaná na mámu, že se v mých šesti letech rozvedla s tátou. Obviňuju ji, že mi zkazila život, ale teď vím, že jsem se vlastně celou dobu měla dobře. Vím, že co se mělo stát, se stalo a musím jí odpustit."  (Sára)

Velmi se mi beseda líbila. Myslím si, že já bych to nedokázala. Rozhodně jste strašně statečnej. Doufám, že se ještě někdy setkáme. (Týna)

Vaše přednáška byla velice zajímavá. Jistě dala každému mnoho podnětů k přemýšlení a na každého udělala silný dojem. Jste neobyčejně silný člověk. Utvrdil jste mě v tom, že jít si za snem je důležité, i když jeho splnění dlouho nepřichází. (Ali)

Nemám po ruce ostatní sešity, ale moc ráda přepošlu další ohlasy zase příště.

...snad někdy příště 
Mgr. Dagmar Sedláková

Masarykova ZŠ Morašice, 28.3.2012

"Časopis pro žáky i nežáky ve škole v Morašicích"  se jmenuje Třesk. Když se mi dostal do ruky, zažil jsem něco jako "Velký třesk" . Zrození překvapení...  Časopis ve mně svou kvalitou
a náplní třeskl takovou silou, že jsem zalapal po dechu a vydechl.  Naštěstí ne naposledy.  "Tohle že píší děti?" třesklo mi hlavou. "Tohle že vymýšlejí? Takto si hrají s kolážemi? A zalamují stránky, vkládají obrázky, sloupky, rozhovory, hádanky, foto komiksy a úvahy, které stojí na úrovni profesionální žurnalistiky?"  Není divu, že - jak mi bylo sděleno - časopis sbírá ceny na soutěžích školních časopisů, a to dokonce ceny nejvyšší a nejprestižnější. A tak se cítím velice poctěn, že slečny novinářky Nikola a Anna se mnou při návštěvě jejich školy udělaly velké interview, vyfotily
a věnovaly mi skoro dvě stránky. Jako novinář jsem sám dělával desítky rozhovorů a byl občas též zpovídán jinými, ale nikdy jsem se necítil tak báječně a neměl takovou radost. Touto cestou tedy veřejně Třesku a celé redakci děkuji a přeji mnoho dalších čísel, nápadů, spolupracovníků
a "velkých třesků", které budou slyšet hóóóóóóódně daleko a zrodí další a další čtenáře. 

Dobrý den,
dovolte, abych nejen já osobně, ale i prostřednictvím našich žáků Vám upřímně poděkovala za milou návštěvu a prožitý zážitek s Vámi. Beseda vyvolala u žáků potřebu zamyslet se nad svým jednáním a snad vzbudila u mnohých i zájem si celou knihu přečíst. Mnohokrát děkujeme, přejeme Vám pevné zdraví a hodně dalších úspěchu při tvorbě a množství nadšených posluchačů i čtenářů.

Zdraví
Mgr. Alena Čejková, zást. řed. ZŠ Morašice

www.skolamorasice.cz

ZŠ Ostrava, Provaznická, 30.3.2012

Pokud má škola to štěstí, že disponuje prostory  pro krásnou knihovnu, která je současně
i učebnou, literární kavárničkou nebo místem pro kulturní setkávání, a pokud tuto knihovnu ještě
k tomu vede tak milá paní knihovnice (zaměstnankyně školy na plný úvazek!), jako Romana Ráblová, pak - pokud do takové školy přijdu na besedu - si připadám jako ve snu. Probudím se
a budu zase v realitě, říkám si. Ale naštěstí to sen není. Usmívající se paní knihovnici Romanu
a úžasné posluchače jsem potkal v Ostravě na ZŠ Provaznická. Moc děkuji za to setkání a že vůbec JSTE!  Ať se vám dál daří přitahovat děti k četbě a knihám!
Lubomír
M.

www.zsprovaznicka.cz

Březen – Měsíc čtenářů završila na naší škole kromě tradiční Noci s Andersenem netradiční beseda se spisovatelem PhDr. Lubomírem Müllerem na téma „Jak dokáže šikana, ale i láska a psaní změnit život.“ Netradiční proto, že tento všestranný a životem těžce zkoušený člověk dokázal upoutat pozornost dospívajících tak, že nechtěli ani přestávku. Na začátku besedy to vypadalo, že si bude spisovatel se žáky povídat pouze o tom, jak se stát spisovatelem. Když však začal hovořit o důvodech, které ho vedly k napsání první knížky, naskakovala nám po těle husí kůže a některým dokonce ukápla slzička. Povídání bylo prokládáno autorským čtením z knihy „Schody do nebeského pokoje“, kterou si někteří zakoupili v elektronické verzi, neboť tištěná je dávno rozprodána. Na závěr proběhla autogramiáda. Tato beseda určitě dala žákům mnohem více, než běžná preventivní beseda o šikaně.

Ještě jednou děkujeme za odvahu podělit se s námi o nepříjemné životní zážitky a přejeme Vám už jen to dobré.

Romana Ráblová (knihovnice), učitelé a žáci 8. a 9. tříd ZŠ Ostrava – Hrabůvka, Provaznická

ZŠ Komenského, Náměšť nad Oslavou, 5.3.2012

motto školy: Všichni mohou být úspěšní, se všemi se počítá

www.zskonam.cz

Dobrý den, pane Lubomíre, zdravím Vás a pokud bych Vás potěšila tím, že děti dnešní beseda velmi ovlivnila, tak se musím podělit o to, co dnes následovalo. Jedna třída prohlásila, že je to nejlepší beseda, kterou od 6. třídy měli a že různé teoretické preventivní programy různých organizací jsou k ničemu. Další třídy nosily svoje postřehy písemně a prosily o předání. To samozřejmě ráda udělám až bude vše kompletní. Velmi tedy děkuji i za děti a přeji hodně zdraví i síly, abychom se mohli ještě v budoucnu potkat. Třeba má Váš složitý osud chránit spoustu jiných životů a právě v tom je ten smysl.... Mějte se krásně a ať Vás láska provází...

Mgr. Hana Rousková, ředitelka ZŠ Komenského, Náměšť nad Oslavou

ZŠ Tábor, Zborovská, 13.2.2012

Beseda se skutečným spisovatelem

Když pan Müller vešel do tělocvičny naší školy, na našich tvářích muselo být
vidět trochu zděšení, možná i opovržení. "Co je to za pána? Proč přišel právě k nám?"
Ale v průběhu vyprávění o vlastním prožitém příběhu jsme začali všichni měnit názor. Je to velmi statečný muž. Skládám mu velký obdiv a úctu. Málokdo by měl sílu napsat takový vlastní příběh. Když nám pak četl úryvky z knihy Schody do nebeského pokoje, o prožité šikaně a o jeho velké lásce, měla jsem slzy na krajíčku. Určitě si oba díly přečtu, moc mě upoutaly. Byla bych ráda, kdybych se s ním mohla ještě setkat, dopisuje další knihu, tak možná .....
Vendula Bettáková 8.C, ZŠ Zborovská, Tábor

besedu fotografoval Mgr. Miroslav Homolka

Besedy v tělocvičnách moc rád nemám, protože je mi líto žáků, kteří na tvrdých lavičkách prožijí muka a proklejí mne, pokude je moje povídání nebude bavit. Ve školní tělocvičně by se mělo cvičit. Jak jinak. Ale někdy prostě jiné prostory pro větší počet žáků na škole
k dispozici nejsou, a tak se ve školní tělocvičně může i číst kniha, povídat o lásce
a problémech dospívání, o krutostech i krásách života.  Když vcházím do tělocvičny plné dětí a vidím jejich tázavé pohledy "co to je za chlápka?", bývá mi trochu úzko. Ale pak nalezneme společnou řeč a moje úzkost zmizí, stejně jako tázavé pohledy v očích posluchačů. A jsou-li navíc ještě žáci tak vnímaví, jako na ZŠ Zborovská v Táboře, je to radost být mezi nimi a číst jim z mých knih. Na čtenářskou gramotnost a chuť číst se
v posledních letech na školách hodně naříká. Těší mne ale, že učitelé boj s počítači a internetem a s jinými moderními zájmy v hlavách dětí nevzdávají a dělají pro podnícení četby u dětí často více než jim ukládá běžná učitelská povinnost. Na Zborovské v Táboře jsem se o tom osobně přesvědčil a odjížděl s radostí v duši, že takový "čtenářský kabinet", jako paní učitelky Mgr. Marcely Bauerové, je malý zázrak a všechny "knižní aktivity", které pro děti paní učitelka vymýšlí a realizuje, jsou velký zázrak. Pak už jsem se nedivil, proč jsem s žáky z jejích osmých tříd nalezl tolik porozumění. Všem děkuji za krásné ohlasy
a dopisy. Lubomír Müller

Čtení s Lumírem

<< 1 | 2

Čtení s Lumírem

První březnový pátek byl pro 8. C ve znamení společné četby. Celé 4 vyučovací hodiny byla čtena kniha Schody do nebeského pokoje od Lubomíra Müllera, tu už děti znaly, dokonce i jejího autora. Byl u nás ve škole na besedě v polovině února. Vyprávění je tak upoutalo, že se vlastně samy rozhodly, že ji začnou číst společně. Začátek čtecího maratonu byl velmi srdečný. Autor o společné četbě věděl a proto poslal dětem milý dopis, ve kterém je nazval přáteli a nabádal je k přemýšlení
o vlastních činech a rozhodnutích. Dopis ještě doplnily klavírní nahrávky Lubomíra Müllera. A pak už jsme společně začali stoupat po těch strmých schodech do nebeského pokoje. První stránky přečetl pan ředitel Mlčkovský, který naše pozvání s radostí přijal. Vyprávěl nám o svém mládí a studiu. Překvapením pro všechny byl dort se jménem autora, který upekla Tereza Kaprálová.
foto Vendula Bettáková,  8. C,  text: Mgr. M.Bauerová, ZŠ Tábor

ZŠ DOBRÉ, ZŠ KRYRY únor, březen 2012

ZŠ LIBEREC, Vrchlického, 5.2.2012

Děkujeme, pane spisovateli, za Vaši návštěvu. Člověka potěší, když vidí zájem dětí o věci kolem sebe. Vaši knížku jsem využila i v 7. ročníku a moc děti zaujala.
Mgr. Zdeňka Manychová, ZŠ Vrchlického, Liberec

ZŠ Suchdol 20.1.2012

Suchdol u Kutné Hory mne přivítal malou sněhovou bouří, ale jakmile jsem vešel do vestibulu základní školy, vysvitlo sluníčko. Vlastně vysvitla dvě sluníčka, jedno venku a druhé ve mně. Jak by ne, když si dala škola do titulu svého vzdělávacího programu "Škola porozumění". A já jsem to porozumění vnímal na sobě od prvních vteřin. Beseda s osmáky a deváťáky byla bezvadná a paní učitelka Mgr. Lucie Křečková, jež besedu zorganizovala
(a která je též autorkou fotografií z besedy), byla neustále naladěna do úsměvu, což bylo pro mě dost nepochopitelné, neboť se všeobecně říká, že žáci v dnešní době jsou poněkud nezvladatelní ( když to řeknu kulantně). Pochopil jsem později, že osmáci a deváťáci v této škole mezi tyto nezvladatelné nepatří. Děkuji jim za pozornost a vnímavou atmosféru při besedě. A přeju jim, aby vydrželi "vytvářet" úsměv na tvářích všech učitelů. Vždyť úsměv do školy porozumění rozhodně patří.

Gymnázium Polička 15.11.2011

Z OHLASŮ NA BESEDY A AUTORSKÁ ČTENÍ

Mgr. DANA FECHTNEROVÁ, ZŠ Blatské sídliště, Veselí nad Lužnicí

Jsme moc rádi, že jste se u nás cítil příjemně. I my Vám chceme srdečně poděkovat za krásné chvíle, které jsme ve Vaší společnosti mohli prožít. Ze všedního, pracovního dne se pro nás díky Vám stal den sváteční.

MICHAL, 9.A, ZŠ Hanušovice

Čekal jsem nějakou nudnou přednášku o knize. Ovšem byl jsem mile překvapen z výstupu pana spisovatele. A obdivuji odvahu psát o takto soukromých věcech.

DENISA, 9.A, ZŠ Hanušovice

Z besedy jsem bohužel šťastná neodcházela, protože to, co nám pan Müller vyprávěl a popisoval - svůj život - se moc dobře neposlouchá. Nechci uvěřit, ale vím, že zlí lidé vždy byli, jsou a budou. Beseda mi však dala další znalosti, se kterými se dá lépe žít.

Mgr. ZUZANA KOUŘILOVÁ, ZŠ Velké Opatovice

Beseda s Vámi byla úžasná, děti byly nadšené a myslím to byl pro ně neobyčejný zážitek. Přeji Vám hodně štěstí a hodně nápadů při psaní dalších knížek.

Mgr. ALICE SKALSKÁ, ZŠ Švermova, Liberec

...děkujeme za Vaši návštěvu a krásné povídání. Máte velmi příjemný hlas a působil jste na nás všechny skvěle...Mějte se pěkně, fandíme Vám a přejeme, aby si Vaši knihu přečetlo co nejvíce čtenářů.

Mgr. IRENA ADAMCOVÁ, ZŠ Pražská, Znojmo

...Vaše beseda měla velký ohlas a bylo vidět, že zaujala i ty žáky, kteří se jinak k četbě moc nepřiznávají. Musím říct, že jsme s kolegyní byly napjaté, zda se vše povede tak, jako na jiných školách. Váš klidný přístup k dětem, krásná čeština a zajímavě sestavený výklad s nenápadně předávanými moudry a radami do života se moc líbil nám všem...

Mgr. ALENA VIČÁNKOVÁ, ZŠ UNESCO, Komenského 350, Uherské Hradiště

... ještě jednou díky za příjemnou atmosféru, kterou na naší škole navodila Vaše přítomnost a hlavně beseda nad knihou. Holky o přestávkách posedávaly v hloučcích po chodbách a vyhledávaly volné prostory odborných učeben, aby se mohly začíst do stránek Vaší knihy....

Mgr. PETRA GRÜNHUTOVÁ, zást. řed. ZŠ Brno, Krásného 24

...jsem velmi ráda, že jste byl u nás na škole spokojen a povídání s žáky pro Vás bylo příjemné. Taktéž mě těší, že vše proběhlo tak, jak jsme s kolegy nachystali. Těší mne, že i z jednoho dne stráveného u nás na škole jste vycítil příjemnou atmosféru....

DAVID ČERNÝ, Euroregionální Gymnázikum Liberec

... knížka je skutečně velmi zajímavá, přečetl jsem ji jedním dechem a věřím, že ji ocení i studenti našeho gymnázia. Vřelý dík panu Müllerovi a do budoucna mnoho dalších výtvorů.

JAKUB MÜLLER a  žáci 9. c ZŠ Velké Opatovice

... navštívil jsme se třídou Vaši besedu a moc mne zaujala (a nejenom proto, že máme stejné příjmení). Vaše podání besedy mi připadalo opravdu zajímavé a líbila se mi i Vaše kniha, stejně jako spolužákům. Líbilo se nám, jak jste vysvětlil třeba to, jak se knížka vydává, kolik takový náklad stojí atd., a také se nám všem líbily ukázky z vaší knížky. Takže tímto vzkazem jsme Vás chtěli jenom pochválit a poděkovat za super besedu.

Mgr. JANA LÁDYOVÁ, ZŠ Brno, Gajdošova

... ještě jednou díky za besedu. Zejména v 9: B jste vzbudil velký zájem, protože se o Vaší knize ještě diskutovalo v další hodině dějepisu. Diskutovala zvláště děvčata, zřejmě jste je zaujal...

Mgr. MARKÉTA ILLOVÁ, ZŠ Velké Opatovice

... žáky Vaše autorské čtení velmi zaujalo a chtějí mít Vaši knihu, popřípadě ji darují mamince k Vánocům ...

SYLVA ČÍŽKOVÁ, asistentka ředitelky ZŠ Brno, Hudcova

...chtěla jsem Vás pozdravit a napsat Vám, že Vaše kniha byla mou společnicí jednu sobotu a přečetla jsem ji na jeden zátah. Naše generace byla zvyklá číst a nestyděli jsme se za to ...

Mgr. LIBUŠE VINŠOVÁ, ZŠ Hvožďany

Pane doktore, ještě jednou díky za přínosnou besedu o Vaší knize. V 9. roč. jsem jí věnovala další hodinu literatury a musím říct, že už dlouho děti nebyly tak aktivní, vstřícné a komunikativní. Zájem o knihu mají nejen děvčata! Kéž by bylo více takovýchto akcí, kéž bychom mladé trochu vrátili ke knize...

Mgr. BOHUSLAVA ZELENÁ, ředitelka ZŠ Březová nad Svitavou

...mnohokrát děkuji za krásnou a žáky velmi chválenou besedu. Prosím o zaslání ještě 5 kusů Vaší knihy. Včera jsem se začetla a (ač už dávno nejsem teenager) nemohla jsem se od ní odputat...

Dopis účastnice besedy a čtenářky mé knihy

Dobrý den,

Dlouho jsem přemýšlela jestli Vám mám nebo nemám napsat. Ale jelikož jste letos byl
u nás na škole seznámit nás s vaší knihou "Schody do nebeského pokoje", kterou jsem si poté přečetla, nějak jsem neodolala a musela jsem pár řádků napsat.

Při vašem vyprávění a čtení z knihy jsem měla husí kůži a slzy jsem měla na krajíčku.

Jsem moc vybíravá čtenářka knih a tahle mě vážně zaujala. Chtěla bych vám říct, že opravdu obdivuji vaší odvahu za sepsání téhle knihy, i když určitě nebylo lehké vrátit se zpátky do ne zrovna příjemných okamžiků.

U čtení knihy se ve mně odehrávala ohromná množství pocitů, natož si představit být Lumírem. I když přece jen jsme měli něco společného. A to lásku k někomu. Je mi sice jenom 15 let, ale měla jsem tu čest se s tímhle citem setkat. Nedopadlo to zrovna nejlépe, spíš těch pár měsíců štěstí, lásky a zamilovanosti přebily měsíce pláče a deprese.
Ale věřím, že jako Lumír potkal Milenu, potkám i svou spřízněnou duši.

Opravdu máte můj velký obdiv! Jsem moc ráda, že jsem vás mohla při seznamování
s knihou vidět a slyšet.

Přeji Vám hodně štěstí a zdraví do nového roku 2012.

Míša Hanušová

Na ZŠ Chrast u Chrudimi otevřeli školní knihovnu

Bylo mi ctí a radostí být takovým nenápadným "kmotrem" nově vzniklé (resp. nově zrekonstruované) školní knihovny na ZŠ Chrast.  Sice jsem jen 1.prosince 2011 přestřihl pásku, ale byla to v této roli moje premiéra a užil jsem si ji. Je moc sympatické, že na škole v Chrasti vznikl prostor, který bude sloužit nejen jako žákovská knihovna, ale též čítárna, učebna pro speciální literární hodiny a také posluchárna autorských čtení..... Gratuluji a přeji, aby přibývalo knih i čtenářů.

Foto Mgr. Lenka Budínská, ředitelka ZŠ

Nová knihovna ZŠ Chrast

Děti malovaly Schody do nebeského pokoje

Mladí čtenáři na Základní škole v Liberci na Švermově ulici ztvárnili své dojmy z četby mého románu Schody do nebeského pokoje. Věřte mi, že mne to opravdu nadchlo a tak trochu dojalo, protože když vidíte vlastní příběh očima někoho jiného, najednou osobní zážitky, které jsem 
v románu zpracoval, začínají žít bohatším životem, a já s nimi.  

Všem čtenářům-malířům moc děkuji a vzkazuji : JSTE BÁJEČNÍ!

Beseda se spisovatelem – 7.6.2011, Základní škola Liberec, Švermova ulice
Konečně jsme dostali možnost setkat se tváří v tvář s panem spisovatelem Lubomírem Müllerem, který byl tak hodný, že si v zimě nejenom přečetl naše pokusy o sonety, ale ke každému se i vyjádřil a byl z nich nadšen. Dnes nám četl ze svého prvního románu Schody do nebeského pokoje.
Kuba T.: "Moc se mi to líbilo, je to hezký příběh, knihu už mám objednanou."
Radka: "Beseda byla chvilkami emotivní, protože kniha, ze které nám pan spisovatel četl, byla ze života. Za to, jak to dokázal napsat, ho obdivuju."
Míra: "Velmi se mi to líbilo, pan spisovatel měl asi hodně napínavý život, mluvil velmi otevřeně. Mám doma oba díly té knihy."
Eva: "Beseda byla velmi zajímavá, až dojemná. Kniha je moc hezky napsaná, jsem ráda, že jsem si ji koupila."
Áňa: "Beseda byla vážně zajímavá, protože prožít tolik hnusného a dokázat o tom napsat 
a ještě i mluvit, to chce kuráž! Knížku jsem už začala číst, dost mě zajímá. A to jsem nečtenář!"
Iva: "Pan spisovatel byl moc příjemný, byla s ním i sranda. Úryvky z knížky byly moc hezké, kniha je zajímavá, je to příběh podle pravdy a ty jsou nejlepší."
Kuba F.: "Pan Müller je bezva chlápek, dobře se s ním komunikovalo. Hodně toho zažil a já se 
o něm díky jeho knížce ještě víc dozvěděl, protože ta knížka je vlastně o něm. Koupil jsem si ji hned po besedě."

  ZŠ Nový Hrádek, po besedě 14.6.2011 mezi čtenářkami

Beseda na ZŠ T.G.Masaryka v Šardicích 18.5.2011

Každé setkání s žáky osmiček a devítek bývá jiné. Ale všechny jsou pro mne krásné. Nicméně některé jsou krásnější... A to je právě případ besedy na ZŠ TGM Šardice. A jaké bylo mé překvapení, když jsem po pár dnech dostal od "děcek" velikáááánský dopis!  Všem dětem i paní učitelce Haně Švandelkové touto cestou děkuji, jejich nádherný dopis rád zveřejňuji a těším se na některé další setkání.

Ohlasy ze ZŠ TGM Šardice

Dopis od osmáků

09.06.2011 12:46
Vážený a milý pane Müllere, máme hodinu češtiny a vůbec se nám nechce do rozboru souvětí. Jsme plni dojmů ze včerejšího autorského čtení. Váš příběh se dotkl každého z nás. Zůstal v nás pocit smutku a beznaděje, že se něco takového mohlo a může vůbec stát. Nebylo nám do smíchu, když jste...

Jednotlivé ohlasy na autorské čtení z knihy Schody do nebeského pokoje

09.06.2011 12:47
(příspěvky jsem neupravoval, některé  menší prohřešky proti pravopisu vyváží upřímnost sdělení, a té si cením více) Myslím si, že člověk s takto velkým srdcem, s takto obrovskýma zážitkama, člověk, který se dokázal takto veřejně podělit s úplně neznámými lidmi o svoje zážitky, a...

Báseň o dávném lidském (hrdinském) činu

09.06.2011 12:53
také rád zveřejňuji působivou báseň, kterou děti ZŠ Šardice napsaly po zhlédnutí filmu o Nicholasi Wintonovi... s tak osobitým prožitkem žáků osmiček se nesetkáme často Nicholas Winton je člověk skromný, úcta k němu je pocit vhodný. Zahodil za hlavu své koníčky, aby zachránil židovské...

ZŠ T.G.Masaryka Šardice

BESEDY V MK MORAVSKÝ KRUMLOV 7.10.2010

Pokud by si spisovatel přál mít autorské čtení a besedu v nějaké "knihovně snů", kde bude přijat s nevšedním zájmem, laskavostí, upřímnou veselostí, lidsky hřejivou vstřícností a přitom se spolehnout na profesionální připravenost besed, pak  se mu takový sen určitě splní v MK Moravský Krumlov. Bude se cítit jako v "knihovnickém Ráji" díky třem graciézním "knihovnickým andělkám" Radmile Dvořákové, Ireně Záviškové a především vedoucí knihovny Martině Novákové, které ho s úsměvem budou provázet a připraví super prostředí pro povídání se čtenáři. Mohu dosvědčit vlastní zkušeností a zvolat DÍKY!

rozhodně navštivte stránky knihovny a přesvěčte se o úžasných akcích, které se pro čtenáře konají

www.knihovnamk.cz

DOPIS ÚČASTNICE BESEDY V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

3. A EaP na autorském čtení Lubomíra Müllera 

            Dne 6. 10. 2010 pořádala Městská knihovna v  Knížecím domě autorské čtení spisovatele Lubomíra Müllera. Jak už to tak na autorském čtení chodí, pan Müller nám ze začátku představil sebe jako spisovatele, vydavatele a fotografa. Poté se pustil do vysvětlování, kdo může být označen za spisovatele, prozradil nám pár rad a triků, jak bychom se takovým spisovatelem mohli stát. Nakonec se dostal k tomu nejdůležitějšímu, tedy ke své autobiografické knize s názvem Schody do nebeského pokoje.

            Z citovaných pasáží jsme zjistili, že pan Müller neměl vůbec lehký život; vedle málo dobrého zažil také hodně zlého. Dozvěděli jsme se o osamělém dospívání, o krutosti lidí, kteří jej obklopovali – tedy přesněji o hrůzném šikanování ze strany jeho vrstevníků, spolužáků ze školy. Čtenáři se však mohou také seznámit s autorovou první láskou, která se stává jakýmsi protipólem všemu zlému.

            Schody do nebeského pokoje nás natolik uchvátily, že jsme si po skončení přednášky téměř všichni chvátali knihu koupit. Odměnou nám bylo autorovo vlastnoruční věnování.

            Podle mého osobního názoru si toto dílo zaslouží pozornost, protože každý z nás se někdy setkal nebo se setkává s obdobnými problémy jako hrdina zmíněné knihy. Dovoluji si tvrdit, že každý, kdo si knihu přečte a pochopí ji, si do života odnese spoustu ponaučení.

            Pane Müllere, bylo nám ctí se s Vámi setkat!

 A. Pilipenko, 3. A EaP, SOŠO a SOUŘ, Moravský Krumlov

 

DOPISOVÉ OHLASY NA AUTORSKÉ ČTENÍ KLIKNĚTE ZDE:

https://www.knihovnamk.cz/index.php?filex=2010/schody-do-nebeskeho-pokoje-lubomira-mullera.php
ŽÁCI ZŠ BOSKOVICE NAPSALI BLOGOVÝ ROMÁN

Na Základní škole v Boskovicích se zrodili noví spisovatelé. Věřte nevěřte, ale možná se za pár let s některým žákem či žákyní setkáme v rubrice "nový literární talent". Pod vedením paní učitelky českého jazyka Mgr. Pavly Živné, která byla duší celého projektu, se děti učily psát "knihu".  A naučily se to tak dobře, že kniha opravdu vznikla. Jmenuje se LÁSKA ČÍHÁ ZA ROHEM a 22. června 2010 byla pokřtěna v boskovické kavárně Sladké mámení. 
Viz fotogalerie.

Kdo chce vědět víceo celém projektu, podívejte se na:

https://zs.boskovice.cz/aktualne/pravidla_lit_soutez_09.pdf
 
https://zs.boskovice.cz/
"Čarovný svět za tabulí" byl pokřtěn!

V sobotu 22. května 2010 se křtila na Základní škole v Karlovicích pohádková kniha Čarovný svět za tabulí. Knížečku napsaly děti prvních až osmých ročníků. Za finanční pomoci vstřícných lidí a samotné školy si ji také základní škola sama vydala a na veselém křtu si také děti zazpívaly písničku Hej, skřítku!, kterou jsem pro ně složil. Byla to pro mě velká radost slyšet a vidět s jakou chutí a vervou děti písničku zpívaljí. I takto jim za to chci moc poděkovat.

Jednička s hvězdičkou pro Vás!!!

Nečetl jsem, nečtu - ale možná začnu číst... Těmito slovy bych chtěla reagovat a zároveň poděkovat za besedu v ZŠ Lom. Pro mě i pro žáky jste svým lidským přístupem vytvořil nádhernou atmosféru s Vašimi knihami. Při pohledu na děti, které při Vašem čtení doslova hltaly každé slovo, jsem měla opravdu velmi příjemný pocit. I kdyby jen několik z nich začalo číst, byl by to úspěch. Dětí, které v dnešní době čtou,  je velmi málo. Věřím, že díky Vám se to podaří. Ještě jednou děkuji za Váš čas a přeji mnoho dalších zajímavých témat pro Vaše nastávající knihy.

Hana Chumchalová, učitelka ZŠ Lom, 7. května 2010

Poškoláček není jen ten žáček, který si nějak "zasloužil", že musel zůstat "po škole" , ale i krásný školní časopis, který redakce dětí pod vedením paní uč. Mgr. Michkové vytváří na ZŠ Nasavrky.

Blíže na milých stránkách školy  www.zs.nasavrky.indos.cz

...z následné besedy se žáky Vám mohu říci, že byli skutečně nadšeni a doufám, stejně jako Vy, že se z některých stanou zaujatí čtenáři. Krásné dny a další spokojené posluchače přeje 
Mgr. Dagmar Michková, ZŠ Nasavrky

 Mezi svými čtenářkami ve školním klubu Masarykovy základní školy 
 a Obchodní akademie Tanvald, 12.4.2010

 navštivte stránky této ZŠ se zajímavými projekty

www.mzsaoatanvald.cz
 foto: Ildikó Králiková 

DĚTI NA ZŠ a MŠ KARLOVICE PÍŠÍ KNIHU POHÁDEK

 foto: Mgr. Martina Hradilová, ZŠ Karlovice

Na Základní škole a Mateřské škole v Karlovicích vzniká sympatický projekt pohádkové knihy Čarovný svět za tabulí o školních skřítcích a vůbec o tajemstvích školy. Žáci 
a žákyně od třetího až do devátého ročníku pod vedením svých učitelů českého jazyka a za podpory paní ředitelky Mgr.Hany Vitáskové se stali opravdickými spisovateli. Jejich krátké povídky doprovodí kamarádi-malíři svými kresbami a malbami. Nakonec se navrhne obálka knihy a vše se připraví do tiskárny. Škola mě požádala, abych pomohl a  já rád vyhověl. Vždyť takový malý spisovatel bude určitě jednou velký čtenář!

Pokud tomu nezabrání nějaký zlobivý skřítek, pohádková školní kniha karlovických dětí bude v květnu na světě.

www.zskarlovice.cz

Besedy na ZŠ

Beseda v Liberci

29.04.2010 19:36
Za osmáky mohu jen říci, že jste je určitě oslovil - však jste viděl sám, jak Vás "hltali". Stačila jsem s nimi pohovořit jen krátce při návratu do třídy, ale chystám se vrátit k Vašemu povídání v hodině literatury. Přeji Vám i jinde na školách vnímavé posluchače, další krásné spisování a mnoho...

Vážený pane spisovateli

10.02.2010 08:51
Vážený pane spisovateli, děkujeme Vám za velice pěknou besedu, kterou jsme s Vámi mohli prožít. Přejeme Vám mnoho úspěchů a slávy s dalšími knihami. 9. února 2010, Třída 8.E, Slovákova 8, Boskovice

Autorské čtení na ZŠ Brodek u Konice

23.10.2009 00:00
Autorské čtení: dne 23. října 2009 nás navštívil svébytný spisovatel a zároveň vydavatel Lubomír Müller se svou románovou prvotinou Schody do nebeského pokoje. Seznámil nás se svou knihou, od srdce přečetl několik úryvků a poradil nám, jak se stát vydavatelem. Mgr. Karla Marcinková

Jak se stát spisovatelem

08.04.2009 00:00
převzato ze Zpravodaje města Mikulov, č. 7, roč. 10,  8.4.2009 https://erez.show-360.cz/erez4/fsi4/html/mikulov_zpravodaj_1007.htm  JAK SE STÁT SPISOVATELEM Ve čtvrtek 19. března se v mikulovském Kinoklubu žáci 8. a 9. tříd ZŠ Mikulov, Valtická 3 zúčastnili literární přednášky českého...

Je třeba ukázat mladým lidem cestu ke knihám

05.04.2009 00:00
 Je potřeba ukázat mladým lidem cestu ke knihám. Chápu zorganizování besedy jako velmi potřebnou akci, hlavně jinou než vyučovací hodina, která snad probudí zájem o čtení knížek. Myslím si, že knížky nezaniknou, ale je potřeba ukázat mladým lidem nějakou cestu k nim... Mgr. Zuzana Kouřilová,...

Odezva na besedu

27.03.2009 00:00
  uveřejněno na webových stránkách školy: www.zssvermova.cz Novinky / Autorské čtení a beseda 27.3.2009  Autorské čtení s panem Müllerem - dne 27.3.2009 Mám radost z toho, že mladí ve věku čtrnácti - patnácti let se nebojí „zakousnout“ do tlusté knihy a čtenářsky se „porvat“ s příběhem,...

Důležitá je vlastní zkušenost

27.02.2009 00:00
Důležitá je vlastní zkušenost ... potvrdil spisovatel Lubomír Müller, který přijel 27. února na besedu o tvůrčím psaní a na autorské čtení z knihy Schody do nebeského pokoje. Po přečtení ohlasů na tuto knihu a lákavou nabídku na internetu, že jde o román pro mladé dospívající čtenáře,...

Z knihy hostů ZŠ Karlovice

25.02.2009 00:00
Beseda se spisovatelem Lubomírem Müllerem 25.února 2009 se naši nejstarší žáci 9.ročníku mohli setkat se spisovatelem Lubomírem Müllerem a diskutovat s ním o jeho knize "Schody do nebeského pokoje". Je to příběh dvou patnáctiletých mladých lidí v bouřlivém roce 1968,  i když ten v jejich...

ZŠ Hanušovice

07.10.2008 00:00
Žáci 9. ročníků ZŠ v Hanušovicích se zúčastnili v Městské knihovně zajímavé besedy a autorského čtení se spisovatelem a vydavatelem PhDr. Lubomírem Müllerem nad jeho novým románem pro mladé dospívající čtenáře Schody do nebeského pokoje. Beseda s pracovním názvem "První láska - nikdy nekončící...
REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE
Lubomír Müller v Regionální knihovně!

V pondělí 25. května od 14,00 hod. se ve Společenském sále Regionální knihovny uskuteční setkání s autorem knihy "Schody do nebeského pokoje" Lubomírem Müllerem. Setkání se spisovatelem, jehož kniha se dočkala velmi pozitivního uznání jak u čtenářů, tak i u kritiků (což není až tak častý jev), je určeno hlavně mladším čtenářům. (Připomeňme, že děj knihy se odehrává na konci 60. let minulého století právě  na Teplicku, kde autor strávil několik let). Autor váží dlouhou cestu z jižní Moravy, kde nyní žije, do míst svého mládí - snad se mu tady bude líbit! Vstup zdarma. (Miroslav Bünter)

Fotodokumentace z besed zorganizovaných Regionální knihovnou v Teplicích na teplických školách a v samotné Regionální knihovně Teplice v Lípové ulici dne 25. května 2009.

foto: PhDr. Miroslav Bünter

více na

www.knihovna-teplice.cz

SETKÁNÍ  L.MÜLLERA S UČITELI BÝVALÉ ZŠ V MODLANECH

 V květnu 2009 se uskutečnilo milé a dojemné setkání autora s některými učitelkami bývalé Základní školy v Modlanech, kde měl začátek příběh románu Schody  do nebeského pokoje. Autor se setkal s některými svými učitelkami téměř po 40 letech od ukončení základní školy.
od zadní řady: manželé Presslovi, paní Merwitzová, Týblová, Uřídilová-Brühová s manželem
další řada: kamarádka paní učitelky Fílové-Šrámkové, paní Suchánková-Johnová, paní Širmerová
první řada: L.Müller a paní starostka Modlan J.Podzimková